CCA A DESFĂȘURAT CEA DE A DOUA RUNDĂ DE CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND SELECTAREA UNEI COMPANII DE MĂSURARE A AUDIENȚEI

Mar ,Martie 13, 2018 - 11:15

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 12 martie 2018, a doua rundă de consultări publice pe marginea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență, cu participarea caselor de vânzări și agențiilor de publicitate.

La consultări au luat parte reprezentanți: Zendo Media, Universal McCann, Zenith (Eficient Media), ROI Media, Havas Media, AAPM, AP Maxi Mix, Target Group, președintele și membrii CCA.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, a precizat că articolul 661 incumbă Consiliului Coordonator al Audiovizualului selectarea companiei de măsurare a cotelor de audiență în baza unor proceduri și condiții stabilite printr-un regulament. În acest sens, CCA a aprobat conceptual Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență. În conformitate cu prevederile art. 9 și art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional, respectivul regulament a fost propus spre consultări publice. Urmare a sugestiilor parvenite la  CCA până pe data de 01 martie 2018, regulamentul a suportat anumite intervenții. Dat fiind faptul că CCA își propune ca procesul de elaborare și definitivare a regulamentului să decurgă într-o manieră transparentă, a fost luată decizia de a organiza aceste runde de consultări publice, prima fiind desfășurată pe data de 05 martie 2018, cu participarea radiodifuzorilor beneficiari ai măsurătorului de audiență existent.

Membrul CCA, Veronica Cojocaru, a expus audienței prevederile Regulamentului, precizând că la elaborarea acestuia a fost studiată piața locală și experiența internațională în acest domeniu, iar scopul final este selectarea unei companii care să ofere informații obiective, precise și corecte referitoare la audiență și cota de piață a radiodifuzorilor, precum și la stabilirea unor relații constructive între toți jucătorii de pe piața publicitară.

În cadrul discuțiilor, o atenție sporită a fost acordată propunerilor venite din partea reprezentanților caselor de vânzări și agențiilor de publicitate, acestea urmând a fi analizate și discutate și cu ceilalți jucători/beneficiari ai pieței publicitare.

Următoarea rundă de consultări publice, cea de a treia, va avea loc pe data de 19 martie 2018, ora 09:00, la care urmează să participe societatea civilă și radiodifuzorii care nu au beneficiat de serviciile unui măsurător de audiență, pentru a-și expune viziunea asupra proiectului Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul