CCA A DEMARAT CONCURSUL PENTRU SUPLINIREA A TREI FUNCŢII VACANTE DE MEMBRU AL CO AL IPNA COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”

Vin ,Septembrie 16, 2016 - 09:52

În temeiul art. 56 alin. 3 lit. a) din Codul Audiovizualului, la şedinţa publică a CCA din 13 septembrie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat, prin Decizia 23/131 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 306-313 (5739-5746)), Concursul pentru suplinirea a trei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile art. 57 din Codul Audiovizualului.

La funcţia de membru al Consiliului de Observatori este în drept să candideze persoana care:

a) este cetăţean al Republicii Moldova;

b) are studii superioare în unul din următoarele domenii: cultură, artă, cinematografie, jurnalism, drept, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţii cu publicul, relaţii internaţionale, domeniul academic, mass-media, inginerie;

c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;

d) nu are antecedente penale.

Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:

a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al CCA;

b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Observatori;

c) statutul de salariat al instituţiei publice a audiovizualului sau al altui post de radio ori televiziune;

d) calitatea de membru de partid.

Criteriile de selecţie a candidatului pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului:

- experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul din care provine;

- profesionalism;

- corectitudine.

Termen de aplicare: 16.09.2016 – 03.10.2016, inclusiv.

Desfăşurarea concursului – audierile publice şi selectarea candidatului, va avea loc în cadrul unei  şedinţe publice a CCA, care, conform prevederilor Regulamentului cu privire la procedura de organizare a concursului pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului, urmează să aibă loc în decurs a cel mult 15 zile de la data limită de prezentare a documentelor (16 septembrie – 03 octombrie 2016).

Candidaţii vor depune la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46, mun. Chişinău) un dosar de participare la concurs care va cuprinde Curriculum Vitae, cazier judiciar şi o fotografie 3x4.

Persoana de contact: Dorina CURNIC, şef DGLAM.

Tel.: (022) 22 44 21; (022) 27 75 51

Decizia CCA nr. 23/131  din 13 septembrie 2016 şi Regulamentul cu privire la procedura de organizare a concursului nominalizat pot fi găsite alăturat.