CCA A DEMARAT CONCURSUL PENTRU SUPLINIREA CAPACITĂŢII DISPONIBILE A MULTIPLEXULUI A

Vin ,Februarie 12, 2016 - 14:10

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în şedinţa publică din 28 ianuarie 2016, prin Decizia nr. 2/8 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-37 din 12 februarie 2016) a anunţat Concursul pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. x), z) şi z²), 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, a Avizului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/1458 din 30.10.2015 şi a scrisorii ÎS ”Radiocomunicaţii” nr. 02-14/60 din 18.01.2016, cu următorii parametri:

·             Standard TV: DVB-T2;

·             Standard de compresie a informaţiei: MPEG-4;

·             Banda de frecvenţe: 470-694 MHz (UHF);

·             Capacitatea maximă: 15 sloturi pentru servicii de programe TV cu rezoluţie standard (SDTV);

·             Acoperire: 65% din teritoriul Republicii Moldova şi 75% din populaţie.

 

Termen de recepţionare a materialelor pentru participare la concurs: 12 februarie -14 martie 2016, inclusiv.

 

Lista actelor necesare pentru participare la concurs pentru obţinerea licenţei de emisie:

1.      Cererea de înscriere la concursul pentru obţinerea licenţei de emisie (conform modelului – Anexa nr.1);

2.      Concepţia generală a serviciului de programe (conform modelului – Anexa nr.2);

3.      Proiectul editorial al radiodifuzorului: scopurile, capitalul instituţiei, organigrama instituţiei, conţinutul şi durata programelor propuse, orientarea programului, auditoriul consumator de programe, sursele de finanţare a serviciilor de programe, caracterizarea emisiunilor realizate; 

4.      Grila de emisie săptămînală: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba de realizare şi/sau lista canalelor retransmise: denumirea, ţara de origine, limba de difuzare (conform modelului – Anexa nr.3);

5.      Planul de afaceri complet pentru perioada de acoperire a validităţii licenţei de emisie solicitate, informaţia referitoare la alte afaceri în domeniul mass-media;

6.      Copia de pe contractul de procurare a tehnicii necesare sau de arendă a acestora, alte date care confirmă potenţialul tehnic al solicitantului;

7.      Declaraţia privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului (în procente);

8.      Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii (conform modelului – Anexa nr.4);

9.      Grafica siglei studioului TV.

 

Actele depuse de solicitanţii licenţelor de emisie trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

-          perfectate în limba română, tipărite la calculator, semnate de administrator, ştampilate, 

-          indicîndu-se data elaborării lor;

-          documentele stipulate în alin. (2) vor fi însoţite de 3 copii şi variantă scanată;

-          în temeiul unui singur dosar de participare la concurs, un solicitant poate pretinde numai la un slot într-un multiplex.

 

Termen de recepţionare a materialelor pentru participare la concurs: 12 februarie -14 martie 2016, inclusiv.

Notă: Informaţii mai detaliate şi formularele se conţin în Decizia CCA nr. 2/8 din 28 ianuarie 2016. Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la CCA (str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46, mun. Chişinău). Solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea  dosarelor (bir.111 și bir.114).

 

Date de contact:

L. VIZIRU, şef al Direcţiei Licenţiere şi Autorizare (tel.: 022-21-09-47);

V. PULBERE, şef al Direcţiei Digitalizare și Control (tel.: 022-27-74-30).

Decizia CCA nr. 2/8  din 28 ianuarie 2016 şi Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre pot fi găsite alăturat.