CCA CERE INSTITUŢIILOR STATULUI SĂ NU ADMITĂ SUBORDONAREA RADIODIFUZORULUI PUBLIC DIN UTA GĂGĂUZIA

Mar ,Martie 29, 2016 - 14:13

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 martie 2016, în şedinţă publică.

În debutul şedinţei, preşedintele CCA, Dinu Ciocan, a declarat că Consiliul Coordonator al Audiovizualului este alarmat de faptul că başkanul Găgăuziei a promulgat Legea audiovizualului din UTA Găgăuzia. Legea cu privire la televiziune şi radio din autonomia găgăuză  conţine o serie de prevederi ce contravin Codului audiovizualului şi legislaţiei naţionale, în general, şi a fost supusă unor critici dure de CCA şi reprezentanţii societăţii civile.

Pe data de 18 martie, la adresa Consiliului a parvenit o scrisoare deschisă de la angajaţii Companiei Publice ”Gagauziya Radio Televizionu”, care s-au plîns pe situaţia din cadrul companiei, că sunt supuşi unor presiuni şi ameninţări de natură să împiedice libera exercitare a profesiei de jurnalist. Mai mult ca atît, preşedinte interimar al companiei publice din Autonomia găgăuză a fost numită o persoană care este fondatoare a unui post privat de televiziune şi care deţine licenţă de emisie eliberată de autorităţile locale din UTA Găgăuzia, fapt ce contravine normelor legale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, în spiritul normelor democratice şi aspiraţiilor comunitare ale Republicii Moldova, va înainta un demers başcanului Găgăuziei şi Adunării Populare a Găgăuziei de a respecta legislaţia naţională şi comunitară privind funcţionarea unei Companii Publice şi a Consiliului de Observatori, dar şi în adresa Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, pentru a nu admite încălcarea drepturilor jurnaliştilor la libertatea de exprimare şi a drepturilor populaţiei din Autonomia Găgăuză de a avea un radiodifuzor public independent, echidistant şi democratic, şi, în mod repetat, Cancelariei de Stat, pentru a ataca în instanța de judecată Legea audiovizualului din UTA Găgăuzia.

Autoritatea de reglementare a discutat raportul de monitorizare a emisiunii „Военная тайна”, difuzat de postul de televiziune „Ren Moldova” la  data de 30. 01. 2016, în reluare la 01.02.2016, care a conţinut un material cu durata de 22 min. 08 sec., plasat pe prima poziţie,  despre situaţia politică din Republica Moldova. În cadrul dezbaterilor, membrii CCA au constat că produsul media a fost realizat cu multiple abateri de la standardele normative: prezentarea opiniilor drept fapte, difuzarea informaţiei trunchiate şi scoasă din context, propagarea unui singur punct de vedere asupra unor probleme controversate şi de conflict, dezinformare prin afirmarea unor fapte care nu s-au produs şi prin  diseminarea unor informaţii false, instigarea la ură şi intoleranţă pe motive de etnie şi limbă. Pentru încălcarea gravă a legislaţiei naţionale în domeniul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis sancţionarea postului de televiziune „Ren Moldova” prin suspendarea dreptului de a difuza anunţuri publicitare pentru 72 de ore.

Totodată, membrii CCA le-au recomandat posturilor de televiziune care retransmit emisiuni informative şi analitice, talk-show-uri, programe de autor din Federaţia Rusă care conţin materiale părtinitoare, tendenţioase şi manipulatoare la adresa Republicii Moldova, să le revizuiască sau să le acopere cu alte emisiuni, asigurînd astfel interesul superior al publicului de a avea acces la informaţie pluralistă, veridică, obiectivă şi echidistantă. 

Tot în cadrul şedinţei, membrii CCA au examinat modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare, a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi a deciziilor CCA de către distribuitorii de servicii: ÎM „ORANGE MOLDOVA” SA, „TV REPUBLICA” SRL, „Dănis” SRL, „MEGATRAFIC” SRL,  „TV BOX” SRL, „TRUST TV” SRL, „OLDIMA” SRL, „Tele Crio” SRL, „BETATVCOM” SRL, „TV Holercani” SRL, „REPROMON” SRL, „Marteh-Plus” SRL, „TV Carp” SRL, „CIMIŞENI” SRL, „SKY-MAX” SRL, „STV IT COMPANY” SRL, „CAGHET-PLUS” SRL, „HARTUM-TV” SRL, „TV-TRUC” SRL şi ÎM "Sun communications"  SRL. Rezultatele controalelor au atestat că mai mulţi titulari de autorizaţii de retransmisie TV nu respectă oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA. Pentru derogări grave de la legislaţia audiovizuală, CCA a sancţionat mai mulţi titulari de autorizaţii de retransmisie TV cu avertizare publică şi amenzi minime şi maxime.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului i-a aplicat avertizare publică „Megan-TV” SA, pentru activitatea ilegală de retransmisie a posturilor TV în comuna Truşeni, mun. Chişinău.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul