CCA a avertizat public posturile TV care îngrădesc accesul persoanelor cu deficienţe de auz la emisiunile TV

Joi ,Iulie 10, 2014 - 14:33

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 iulie, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Raportul cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 21.02.2008 de către posturile de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2 Plus”, ”N 4”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, ”Jurnal TV”, ”TVC 21”, ”Accent TV” şi ”Euro TV”, întocmit de Direcţia Monitorizare TV.

În cadrul discuţiilor pe marginea raportului, membrii CCA au constatat că majoritatea posturilor TV monitorizate nu respectă Decizia CCA Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile TV. Totodată, ei au menţionat că, deşi posturile de televiziune difuzează mai multe  ediţii de ştiri pe parcursul unei zile de emisie, nici o emisiune informativă nu este interpretată în limbaj mimico-gestual sau titrată sincron, iar titrele mobile pe care totuşi unele posturi le prezintă conţin informaţii ce nu coincid cu cele citite de ştirist. Membrii CCA au apreciat drept îmbucurător faptul că postul de televiziune ”PRO TV CHIŞINĂU” titrează sincron zilnic o ediţie de ştiri, totodată, a fost subliniat faptul că, în primul rând, postul public de televiziune ”Moldova 1” are obligaţia să asigure accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile media audiovizuale. Aşadar, pentru că majoritatea posturilor TV încalcă dreptul la informare a persoanelor cu deficienţe de auz și nu subtitrează sincron cel puțin un buletin de știri zilnic, membrii Consiliului au decis sancţionarea acestora. Posturile TV:  ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2 Plus”, ”N 4”, ”Publika TV”, ”TV 7”, ”Jurnal TV”, ”TVC 21”, ”Accent TV” şi ”Euro TV” au fost avertizate public.

CCA a făcut bilanţul concursului pentru utilizarea canalului TV 53 – mun. Chişinău,  anunţat prin Decizia CCA nr. 73 din  30 mai 2014.  La concurs s-a înscris doar un singur solicitant – „HB MEDIA” S.R.L., pentru postul de televiziune cu emisie prin eter „Realitatea TV”. Membrii CCA au manifestat interes faţă de proiectul editorial „Realitatea TV”, care îşi propune să promoveze cultura europeană şi să consolideze publicul din Republica Moldova, informându-l asupra valorilor europene. Consiliul a aprobat eliberarea licenţei de emisie  pentru serviciul de programe realizat de „Realitatea TV”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pentru semestrul II al anului 2014. Raportul de activitate a CCA va fi plasat pe pagina web a instituţiei.

Informaţia completă despre şedinţa de astăzi poate fi găsită pe pagina electronică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul