CCA ATENŢIONEAZĂ RADIODIFUZORII ŞI DISTRIBUITORII DE SERVICII ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI AUDIOVIZUALE

Mie ,Septembrie 09, 2015 - 13:52

În legătură cu informaţiile apărute în mass-media că la data de 06 septembrie 2015, unii distribuitori de servicii ar fi sistat retransmisia postului de televiziune „Jurnal TV” din oferta de programe în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a autosesizat pe marginea acestui caz şi a solicitat poziţia respectivilor distribuitori de servicii.

Astfel, SA „Moldtelecom”, „EXCELENTER-COM” SRL şi „Arax-Impecs” SRL, în răspunsurile oferite Consiliului Coordonator al Audiovizualului, au declarat că la 06 septembrie, posturile „Jurnal TV” şi „Jurnal TV HD” au fost retransmise în regim normal, conform parametrilor tehnici normativi şi contractuali prestabiliţi, fără bruiaj şi fără probleme de ordin tehnic. Totodată, aceştia au menţionat că nu au fost înregistrate plîngeri din partea abonaţilor cu privire la retransmisia postului de televiziune „Jurnal TV”.

În acest context, Consiliul Coordonator al Audiovizualului îşi reiterează poziţia asupra necesităţii respectării stricte de către distribuitorii de servicii a ofertei serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

De asemenea, Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale solicită radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, şi, în mod special, Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, să dea dovadă de maximă responsabilitate şi să respecte cu stricteţe rigorile Codului audiovizualului, să asigure libertatea de exprimare şi accesul neîngrădit la orice informaţie, să prezinte corect şi imparţial evenimentele de interes public şi să garanteze respectarea exprimării pluraliste de idei şi opinii în programele audiovizuale.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul