CCA atenţionează că activitatea unui radiodifuzor public trebuie să fie transparentă şi deschisă pentru presă

Vin ,Iulie 26, 2013 - 14:53
26 iulie 2013 
 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului din Republica Moldova, condamnă acţiunile unor membri ai Consiliului de Observatori al „Teleradio Găgăuzia” care, în cadrul şedinţei publice, au  forţat jurnaliştii să părăsească sala. 
 
Este regretabil faptul că membrii Consiliului de Observatori al „Teleradio Găgăuzia” au recurs la limitarea accesului jurnaliştilor în sala de şedinţe pentru a-şi exercita liber profesia. Prin acţiunile sale, CO din Găgăuzia a încălcat obligaţiile care îi revin  în protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în general, şi nu a ţinut cont de faptul că încălcarea acestora poate aduce prejudicii interesului public. În acest context, este de menţionat că art. 56, alin. 7 din Codul audiovizualului stipulează expres: „Modul de activitate al Consiliului de Observatori  este şedinţa deschisă, care se convoacă de cîte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuţiilor sale”.
 
Totodată, libertatea de exprimare constituie o valoare fundamentală a unei societăţi democratice, iar instituţiile abilitate sunt obligate să ofere garanţiile pentru ca jurnaliştii să-şi exercite acest drept.
 
În acest context, Consiliul Coordonator al Audiovizualului atenţionează că libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice.
 
Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul