CCA A APROBAT STRATEGIA DE ACOPERIRE A TERITORIULUI NAŢIONAL CU SERVICII DE PROGRAME AUDIOVIZUALE (2016-2018)

Vin ,Aprilie 15, 2016 - 11:21

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 aprilie 2016, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2016-2018), care se  înscrie  în  contextul  de  reformă şi implementare a politicilor de dezvoltare a domeniului audiovizualului în Republica Moldova. Strategia va contribui la: implementarea televiziunii digitale terestre, a cărei termen-limită de sistare a emisiei în regim analogic este 31 decembrie 2017; asigurarea populaţiei cu servicii de programe audiovizuale prin intermediul multiplexului; identificarea soluţiilor de asigurare a continuităţii serviciilor de programe prestate de radiodifuzorii regionali/locali în procesul de tranziţie la televiziunea digitală terestră; promovarea producţiei audiovizuale autohtone prin susţinerea radiodifuzorilor în producerea programelor audiovizuale autohtone şi crearea unei platforme viabile de dialog între Consiliul Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzori şi distribuitori de servicii. Strategia conţine 5 obiective generale de implementare, şi anume: Obiectivul I. Implementarea televiziunii digitale terestre (termenul-limită de sistare a emisiei în regim analogic este 31 decembrie 2017); Obiectivul II. Consolidarea patrimoniului naţional lingvistic şi etnic prin promovarea politicilor de susţinere a radiodifuzorilor în producerea programelor autohtone în limba română şi în limbile minorităţilor etnice; Obiectivul III. Dezvoltarea pieţei audiovizuale din Republica Moldova prin distribuirea frecvenţelor radio disponibile în zone geografice neacoperite cu servicii de programe audiovizuale de interes comunitar; Obiectivul IV. Crearea unui climat favorabil şi dezvoltarea unui dialog între Consiliul Coordonator al Audiovizualului, radiodifuzori şi distribuitori de servicii; Obiectivul V. Asigurarea diversităţii pluralismului şi echilibrului în cadrul ofertelor serviciilor de canale ale distribuitorilor de servicii prin racordarea la piaţa europeană a serviciilor mass-media audiovizuale. În conformitate cu Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2016-2018), evaluarea şi raportarea rezultatelor implementării strategiei se vor regăsi anual în raportul de activitate al CCA. Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2016-2018) va fi publicată pe pagina web a instituţiei.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat demersul Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), care, întru implementarea Agendei de eTransformare a Guvernării, propune utilizarea eServiciilor de către cetăţeni (printre care: eCazier, eStare Civilă, eFactura, eCadastru, Registrul Electronic al Controalelor etc.), iniţiativă implementată de Guvern pentru a asigura o administraţie publică mai transparentă, responsabilă, performantă, capabilă să implementeze eficient agenda de integrarea europeană a Republicii Moldova. Astfel, Consiliul a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, în orele de maximă audienţă, a spotului social de informare a populaţiei cu privire la beneficiile pe care le oferă serviciile  electronice de stat.

CCA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2016. Raportul va fi plasat pe pagina electronică a Consiliului.

Informaţii mai detaliate despre şedinţa de astăzi găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul