CCA A APROBAT DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA ASIGURAREA TRANSPARENȚEI PROPRIETĂȚII

Mar ,Septembrie 29, 2015 - 11:48

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 septembrie 2015, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunţat un nou Concurs pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat un candidat.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat suportul la mediatizarea, cu titlu gratuit, la posturile de radio aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova a spotului social al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” privind combaterea fenomenului pirateriei în audiovizual, în perioada 29 septembrie 2015 – 01 mai 2016.

În cadrul şedinţei, CCA a aprobat Declaraţia cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii. Este de menţionat că proiectul Declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii a fost examinat în şedinţa publică a CCA din 10 iulie curent şi înaintat spre dezbateri publice. Totodată, Consiliul a solicitat mai multor instituţii interesate, precum Asociaţia Naţională Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova, Consiliul de Presă, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia Presei Electronice, Asociaţia Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova, Asociaţia Obştească „APOLLO”, „General Media Group” SRL, ÎM „Teledixi” SRL, ÎCS „Pro Digital” SRL, „Analiticmedia-Grup” SA, „Radio Media Group” SRL şi ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, să prezinte sugestii şi recomandări vizavi de proiect. Propuneri şi sugestii nu au parvenit. Proiectul Declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii a fost plasat şi pe pagina web a CCA:  http://www.cca.md/.  

De asemenea, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a modificat Decizia CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 „Cu privire la rapoartele anuale ale radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii” şi a aprobat modelul Raportului de activitate pentru radiodifuzorii privaţi. Prin modificarea respectivă, în modelul Raportului de activitate pentru radiodifuzorii privaţi va fi inclusă şi „Declaraţia cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii”. Astfel, radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii vor fi obligaţi să prezinte la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu prevederile Codului audiovizualului şi modificările aprobate, noile rapoarte de activitate până la data de 10 noiembrie 2015.

Declaraţia cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii şi modelul Raportului de activitate pentru radiodifuzorii privaţi vor fi publicate pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Tot în cadrul şedinţei, CCA  a decis monitorizarea principalele ediţii de ştiri ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, ”Realitatea TV”, „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova” şi ”Ren Moldova” privind reflectarea în mod direct sau indirect a protestului organizat de Platforma Civică ”Demnitate şi Adevăr” (DA), în perioada 06-27 septembrie.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul