CCA A APROBAT 107 DECLARAŢII PRIVIND REFLECTAREA CAMPANIEI ELECTORALE LA ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN 30 OCTOMBRIE 2016

Vin ,Septembrie 16, 2016 - 16:25

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 16 septembrie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat 107 regulamente interne (declaraţii) privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (48 de posturi de radio şi 59 de posturi de televiziune), 17 radiodifuzori (11 posturi de radio şi 6 posturi de televiziune) şi-au exprimat intenţia de a nu reflecta campania electorală („Radio Stil/ Стиль Радио”, „Kiss FM”, „Cultura Divină”, „Micul Samaritean”,  „Datina FM”, „Triumf FM”,   „Megapolis FM”, „Pro Mingir”, „Radio Naţional FM”, „T.E.M.P.”, „Dialog FM”, „Canal-X”, „Aici TV”,  „Triumf TV”, „Nis TV”, „Tezaur TV” şi „Zona M”).

Totodată, CCA a respins ca neconforme prevederilor Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale 13 declaraţii (6 posturi TV şi 7 posturi de radio), atenţionându-le asupra necesităţii prezentării declaraţiilor cu informaţia completă în termen de 3 zile.

Patru radiodifuzori, 3 posturi de televiziune („TV Călăraşi”, „Moldavian Business Channel” şi „TV Rain”) şi 1 post de radio („Radio 7/Радио 7”) au fost sancţionaţi cu avertizare publică pentru că nu au prezentat declaraţii privind reflectarea sau nereflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016.

În contextul reflectării campaniei electorale, preşedintele CCA, Dinu Ciocan, a făcut un apel către radiodifuzori să reflecte în mod obiectiv, echidistant şi corect campania electorală, să ţină cont şi să respecte întocmai prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobat de Comisia Electorală Centrală, reamintind că în perioada electorală, instituţiile media audiovizuale au dreptul să difuzeze informaţii cu privire la activitatea partidelor, a grupurilor de susţinere a candidaţilor electorali, precum şi alte aspecte ce ţin de desfăşurarea alegerilor electorale, iar publicitatea electorală, dezbaterile publice cu participarea candidaţilor înregistraţi în cursa pentru Preşedinţie, activitatea desfăşurată de concurenţii electorali să fie difuzate doar în campania electorală, începînd cu 30 septembrie 2016.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a făcut bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 18/107 din 14 iulie 2016: 99,0 MHz – Chişinău, 96,4 MHz – Edineţ, 96,6 MHz – Cantemir, 99,0 MHz –  Briceni, 71,66 MHz –  Leova şi 103,6 MHz – Soroca. La concurs s-au înscris 8 solicitanţi (dintre care 6 pentru extinderea ariei de emisie şi 2 pentru crearea unei noi instituţii audiovizuale): A.O. „Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova”,  pentru postul de radio „Studentus” (crearea unei noi instituţii audiovizuale); Asociaţia Obştească „Media-Grup MERIDIAN”, pentru postul de radio „Eco FM” (extinderea ariei de emisie); IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, pentru postul de radio „Radio Moldova Tineret” (extinderea ariei de emisie); „Pajura Albă” S.R.L. pentru postul de radio „RADIO CHIȘINĂU” (extinderea ariei de emisie); „RADIO TOP” S.R.L. pentru postul de radio „RADIO ALLA” (extinderea ariei de emisie); „MEDIA NORD” S.R.L. pentru postul de radio „NORD FM” (crearea unei noi instituţii audiovizuale); Radio Plai” S.R.L., pentru postul de radio „Radio Plai” (extinderea ariei de emisie), şi „Radio Poli Disc” S.R.L., pentru postul de radio „Radio Poli Disc – НОВОЕ РАДИО” (extinderea ariei de emisie).

În urma dezbaterilor publice pe marginea dosarelor de participare prezentate, membrii CCA au declarat învingător pentru utilizarea frecvenţei 99,0 MHz – Chişinău  A.O. „Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova”,  pentru postul de radio „Studentus”, celelalte frecvenţe nu au întrunit numărul necesar de voturi şi au fost anunţate într-un nou concurs.

Tot în cadrul şedinţei, CCA a examinat şi aprobat Raportul de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „Publika TV”, „N 4”, „Accent TV”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova” şi „NTV Moldova” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În cadrul dezbaterilor pe marginea raportului, membrii CCA au menţionat că este îmbucurător faptul că, urmare a acţiunilor şi activităţilor anterioare pe care le-a desfăşurat CCA pentru a proteja copiii în serviciile de programe audiovizuale, posturile de televiziune au respectat, în cadrul emisiunilor informative, normele de protecţie a identităţii în toate subiectele în care au fost vizaţi sau implicaţi copiii. De asemenea, ei au atenţionat posturile TV ca la difuzarea informaţiilor cu impact negativ asupra copiilor să ţină cont şi de prevederile recomandării nr. 6 din Decizia CCA nr. 196 din 23 decembrie 2014.

CCA a examinat sesizările parvenite de la Liliana Rotaru, director CCF Moldova/reprezentant HHC Marea Britanie, şi Mariana Ianachevici, preşedinte APESECEF, şi din partea Stelei Grigoraş, ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, şi a constatat că postul de televiziune „Accent TV” nu a protejat identitatea copiilor protagonişti ai emisiunii „Развалины гостиницы «Национал» стали домом для нескольких десятков беспризорников”, constituită din două părţi (Partea I: „БЕСПРИЗОРНИКИ. Как становятся детьми улицы” și Partea II: „БЕСПРИЗОРНИКИ. Детство в подворотне), comiţînd astfel derogări de la Legea nr. 30 din 07.03.2013 Cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei şi Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 Cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia copilului în programele audiovizuale, fapt pentru care „Accent TV” a fost sancţionat cu avertizare publică.

Informaţii detaliate despre şedinţa de astăzi pot fi găsite pe pagina electronică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul