CCA A ANUNŢAT CONCURS PENTRU SUPLINIREA A DOUĂ FUNCŢII VACANTE DE MEMBRU AL CO AL IPNA COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”

Mar ,Martie 17, 2015 - 14:05

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 17 martie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunţat concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.

Este de menţionat că printr-o scrisoare, preşedintele Comisiei  cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, dl Vladimir Hotineanu, a informat CCA despre faptul că la 5 martie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a numit în funcţie 4 membri ai Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, respectiv, în prezent, Consiliul de Observatori numără 7 membri, două funcţii fiind vacante.

Condiţiile de participare la Concursul pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” vor fi publicate pe site-ul Consiliului: cca.md, şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tot în cadrul şedinţei, CCA a oferit suport la mediatizarea a două campanii sociale. Astfel, Consiliul a recomandat posturilor de televiziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, în orele de maximă audienţă, a spoturilor sociale cu privire la Campania naţională de incluziune financiară din Republica Moldova  cu sloganul „Plăţi fără numerar. Simplu. Sigur. Comod”. În acest sens, vor fi prezentate radiodifuzorilor 3 spoturi sociale ce conţin materiale informative şi cu caracter educaţional despre avantajele, tipurile şi caracteristicile plăţilor fără numerar.

De asemenea, CCA a recomandat posturilor TV difuzarea, cu titlu gratuit, în orele de maximă audienţă, a spotului social privind promovarea Campaniei europene ”Deschidem uşile pentru copiii Europei”, elaborat de ong-ul neguvernamental CCF Moldova – copil, comunitate, familie. Campania are scopul de a atrage atenţia opiniei publice asupra fenomenului de stopare a îngrijirii instituţionale în Europa şi în alte 12 ţări, printre care şi Republica Moldova, şi înlocuirea acestuia cu un sistem familial.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a avizat pozitiv Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră”, parvenit, în mod repetat, de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Membrii CCA s-au declarat alarmaţi de faptul că aprobarea Programului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră întârzie, dat fiind că termenul-limită de implementare a televiziunii digitale este 15 iulie 2015. Totodată, în absenţa modificărilor la Codul audiovizualului, CCA nu dispune de instrumentele normative necesare pentru a informa populaţia şi pentru a pune în dezbatere publică Regulamentul cu privire la procedura de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV incluse în multiplexe.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul