CCA A ADOPTAT CONCEPŢIA PRIVIND REFLECTAREA CAMPANIEI ELECTORALE LA ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN 30 OCTOMBRIE 2016

Joi ,August 25, 2016 - 15:32

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 25 august 2016, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat și adoptat Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 de către radiodifuzorii din Republica Moldova.

Concepţia stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale  la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului (radiodifuzorii) din Republica Moldova şi are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a campaniei electorale la alegerile prezidențiale de către radiodifuzori, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practică a acestor principii de către radiodifuzori, pe de o parte, şi concurenţi electorali, pe de altă parte.

Conform Concepției, fiecare radiodifuzor, care va reflecta campania electorală, va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală. Declarația se va depune la CCA în primele 7 zile de la aprobarea de către CEC a Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă. Declaraţia privind politica editorială pentru campania electorală va conţine:

-         numele proprietarului/proprietarilor radiodifuzorului;

-         principiile asumate de către  radiodifuzor privind reflectarea campaniei electorale;

-         principiul de programare şi acordare a timpilor de antenă;

-        orarul timpilor de antenă gratuiţi şi contra plată sau condițiile de programare a timpilor de antenă gratuiți și contra plată, tarifele pentru timpii de antenă contra plată care nu pot depăși tarifele stabilite în mod obișnuit pentru publicitatea comercială;

-         principiile de organizare a dezbaterilor electorale;

-      ordinea în care sunt invitați participanții la dezbateri, precum și gruparea acestora, cu respectarea egalității de șanse pentru fiecare participant, inclusiv sub aspectul dimensiunii de gen și al respectării egalității pentru persoanele cu nevoi speciale după caz;

-         modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor electorali, în conformitate cu art. 64 din Codul Electoral;

-         grila emisiunilor cu caracter electoral sau condițiile de programare a acestora;

-       numele, prenumele, numerele telefoanelor de serviciu și al telefonului mobil,  faxul şi adresa electronică a persoanei responsabile de reflectarea campaniei electorale.

Radiodifuzorii, care nu vor reflecta campania electorală, vor înştiinţa CCA despre acest fapt în acelaşi termen.

Ulterior, CCA va examina în ședință publică declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor prezidențiale și le va plasa pe pagina web în termen de 24 ore după aprobare. CCA are dreptul să respingă declaraţiile radiodifuzorilor care nu corespund cerinţelor în vigoare şi solicite aducerea acestora în concordanţă cu legislaţia în termen de pînă la 3 zile calendaristice. În cazul prezentării declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile prezidențiale cu încălcarea termenului stabilit, CCA va aplica sancțiuni prevăzute în art. 38 din Codul audiovizualului. Radiodifuzorii, declaraţiile cărora nu vor fi aprobate de către CCA, nu vor avea dreptul să reflecte campania electorală la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.

Totodată, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 de către radiodifuzorii din Republica Moldova conține prevederi privind asigurarea accesului la informație pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, radiodifuzorii vor reflecta campania electorală în aşa fel, încât să devină accesibilă persoanelor cu deficienţe de auz şi văz, prin mesaje text, interpretare, descriere audio sau alte tehnici similare.

Concepția aprobată astăzi în cadrul ședinței CCA va fi remisă Comisiei Electorale Centrale în vederea adoptării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul