CCA A ADOPTAT CONCEPŢIA PRIVIND REFLECTAREA CAMPANIEI ELECTORALE LA ALEGERILE LOCALE GENERALE DIN 14 IUNIE 2015

Joi ,Aprilie 09, 2015 - 10:55

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 9 aprilie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a adoptat, în conformitate cu prevederile art. 40 lit. c) din Codul audiovizualului, Concepţia privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către radiodifuzorii  din Republica Moldova.

Concepţia conţine 4 capitole: Dispoziţii generale, Publicitatea electorală, Dezbaterile electorale, Dispoziţii finale, şi stabileşte modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către radiodifuzorii din Republica Moldova şi are drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a campaniei electorale la alegerile locale generale de către radiodifuzori, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralismului politic, stabilirea unor norme obligatorii privind aplicarea în practică a acestor principii de către radiodifuzori, pe de o parte, şi concurenţi electorali, pe de altă parte.

Radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală vor depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului o declaraţie privind politica editorială privind campania electorală, iar cei care nu vor reflecta campania electorală, la fel, vor înştiinţa CCA despre acest fapt. Declaraţiile vor conţine mai multe aspecte: numele proprietarului/proprietarilor instituţiei; principiile reflectării campaniei electorale la instituţia de informare în masă; condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată; principiul de programare şi acordare a timpilor de antenă; orarul timpilor de antenă; ordinea şi principiile de organizare a dezbaterilor electorale; taxa pentru timpii de antenă etc.

Astfel, campania electorală va fi reflectată doar de radiodifuzorii ale căror declaraţii vor fi aprobate de CCA.

În cadrul dezbaterilor pe marginea concepţiei, membrii CCA au stabilit ca radiodifuzorii care vor reflecta alegerile locale generale din 14 iunie vor difuza materialele electorale în cadrul unei rubrici speciale – „Alegeri Locale 2015”, care va fi evidenţiată prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice, pentru identificarea şi separarea lor de alte programe audiovizuale. Timpii de antenă oferiţi concurenţilor electorali, publicitatea electorală şi emisiunile de dezbateri electorale vor fi, de asemenea, difuzate doar la această rubrică.

Totodată, membrii CCA au pus în discuție plata taxelor percepute de radiodifuzori pentru plasarea publicităţii electorale, urmînd să stabilească criterii echitabile privind cuantumul acesteia pentru toți radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală.

Radiodifuzorii care vor reflecta campania electorală vor depune săptămînal la CCA rapoarte privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informaţia despre spoturile sociale elaborate de CEC, în campania electorală pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015. La fel, radiodifuzorii vor informa CCA despre refuzul de a difuza publicitate electorală, iar nedifuzarea poate fi contestată în instanţa de judecată.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului va remite Comisiei Electorale Centrale Concepţia privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către radiodifuzorii  din Republica Moldova, în vederea adoptării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Concepţia va fi publicată şi pe pagina electronica a CCA: www.cca.md.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul