CCA: 105 RADIODIFUZORI (TV – 60, RADIO – 45) VOR REFLECTA CAMPANIA ELECTORALĂ LA ALEGERILE PREZIDENŢIALE DIN 30 OCTOMBRIE 2016

Lun ,Septembrie 26, 2016 - 11:30

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 26 septembrie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat 17 regulamente interne (declaraţii) privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova, dintre care 13 radiodifuzori (6 posturi TV şi 7 posturi de radio) au prezentat în mod repetat declaraţiile spre aprobare, iar 4 radiodifuzori (3 posturi de televiziune – „TV Călăraşi”, „Moldavian Business Channel” şi „TV Rain”; şi 1 post de radio – „Radio 7/Радио 7”) au prezentat declaraţiile în urma sancţiunilor.

Astfel, din cei 124 de radiodifuzori care activează pe teritoriul Republicii Moldova, 105 radiodifuzori (TV – 60, Radio – 45) vor reflecta campania electorală la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016, 56 dintre aceştia (TV – 35, Radio – 21) vor organiza dezbateri electorale, iar 19 radiodifuzori (TV –  8, Radio – 11) nu vor reflecta campania electorală.

Declaraţiile privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova vor fi publicate pe pagina electronică a Consiliului.

CCA a aprobat formularele privind informaţia despre volumul de emisie electorală şi difuzarea spoturilor de educaţie electorală şi informare a alegătorilor, care au fost supuse dezbaterilor publice în cadrul seminarului „Reflectarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016”, organizat de CCA în parteneriat cu CoE la 23 septembrie 2016. Formularele vor fi publicate pe site-ul CCA pentru a fi completate de către radiodifuzori şi prezentate săptămânal Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi Comisiei Electorale Centrale.

Tot în cadrul şedinţei, CCA a decis monitorizarea principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi Concepţia privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova), pe perioada campaniei electorale.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul