CA a aprobat Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2022

Vin ,Aprilie 22, 2022 - 12:51
Consiliul Audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2022, care vizează următoarele aspecte:  Managementul Consiliului Audiovizualului, Activități de reglementare, Monitorizarea respectării prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, Activitatea de licențiere și autorizație, Litigii, Comunicare și relații externe.
Raportul cuprinde și 2 anexe, care sintetizează activitatea Consiliului Audiovizualului în lunile ianuarie-martie 2022: Anexa nr. 1 Realizarea planului de acțiuni pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului, trimestrul I; Anexa nr. 2 Sancțiuni aplicate furnizorilor de servicii media audiovizuale și Sancțiuni aplicate distribuitorilor de servicii media audiovizuale.
Raportul va fi publicat pe pagina oficială a instituției, la Rubrica Rapoarte de activitate.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul