Anunțarea concursului de suplinire a funcției vacante de Șef SEFEC

Lun ,Septembrie 11, 2017 - 12:47

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

1.   Șef Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă, contabil-șef;

       Telefon: (022)24-39-09, (022)27-75-51;

e-mail: office@cca.md; t.ermurachi@cca.md

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

persoana de contact – Tatiana ERMURACHI, șef interimar al Serviciului resurse umane

Data limită de depunere a Dosarelor – 25 septembrie 2017.