ANUNŢ

Mar ,Iulie 18, 2017 - 14:10

Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează dezbateri publice la Proiectul de Decizie Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26 februarie 2008

Pentru consultarea opiniei publice şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului lansează invitația de a participa la dezbateri publice pe marginea  Proiectului de Decizie Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26 februarie 2008. Proiectul a fost elaborat ca urmare a iniţiativei membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a modifica Decizia CCA nr. 21 din 26.02.2008 „Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile TV” şi ca urmare a adresărilor consumatorilor de programe.

Dezbaterile publice vor avea loc vineri, 21 iulie 2017, ora 10:00, în incinta Consiliului Coordonator al Audiovizualului (sala de şedinţe, et. 2), str. Vlaicu Pârcălab nr. 46.

Proiectul de Decizie Cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26 februarie 2008 este publicat alăturat.

Persoana de contact: Victoria SON, şef adjunct Direcţia Juridică și Reglementări, tel.: (022) 213-045, e-mail: office@cca.md.