ANUNȚ

Mie ,Martie 23, 2016 - 13:58

Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă spre consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă spre consultări publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006.

Termenul limită pentru prezentarea propunerilor este 28 martie 2016.

Recomandările, opiniile, propunerile pot fi prezentate la adresa juridică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 46, sau electronic la adresa: office@cca.md.

Persoană de contact: Marcel OȚEL, șef adjunct DGLAM, tel.: 022 243880