• 4 Mai

  Luni, 10 mai 2010, Consiliul Coordonator al Audiovizualului convoacă o masă rotundă cu tema: ,,Activitatea distribuitorilor de servicii: experienţă, probleme, sugestii".
  Sunt invitaţi distribuitorii de servicii, radiodifuzorii, toate persoanele interesate.
  Începutul la orele 11:00.

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului

 • 3 Mai

   

  Cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului organizează la 5 mai  Ziua uşilor deschise între orele 11.00 – 15.00.
  Toţi doritorii sunt aşteptaţi pe str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 46.

 • 26 Aprilie
  Conform Deciziei nr. 54 din 22.04.2010 radiodifuzorii care nu au achitat taxa în proporţie de 1% din cifra de afaceri anuală (taxa de reglementare) se obligă să-şi onoreze restanţa în termen de pînă la 1 (unu) iunie 2010. Lista se anexează. În cazul neachitării taxei respective CCA va acţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • 26 Martie
  În temeiul Art. 9, 10, 11, 29, 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA şi Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului DECIDE...
 • 26 Martie
  În scopul verificării gradului de respectare a condiţiilor de plasare a siglelor de identificare a producţiilor cinematografice, care nu sînt recomandate spre vizionare minorilor de vîrstă mai mică de 12 şi 16 ani, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 47 din 11 noiembrie 2003, în perioada februarie-martie curent, au fost monitorizate serviciile de programe ale următorilor radiodifuzori: Moldova 1, Prime, 2 plus, NIT, N 4, TV 7, Pro TV Chişinău, TV Dixi, Euro TV Chişinău şi Alt TV.
 • 1 Martie
 • RegistruCabluEtalon
 • Registru Radio Etalon
 • Registru TV eter Etalon
 • 5 Februarie
  La data de 10 noiembrie 2009, Agenţia Medicamentului din Republica Moldova, întru realizarea competenţelor funcţionale privind efectuarea expertizei – avizării materialelor publicitare ale produselor medicamentoase...
 • 28 Ianuarie

  Întreprinderea de Stat ,,Radiocomunicaţii” anunţă concurs pentru distribuirea programelor de radio prin reţeaua de radiodifuziune prin fir nr.II şi nr.III (prin care se va face difuzarea) în municipiul Chişinău.

 • 22 Ianuarie
  În ultima perioadă, unele posturi de radio şi televiziune au difuzat informaţii în care în mod intenţionat este distorsionată realitatea vizavi de retransmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a unor posturi ... Pentru detalii vezi atasamentul de mai jos...
 • 1 Decembrie
  DECIZIA nr. 127 din 27 noiembrie 2009 Cu privire la anuntarea concursului pentru utilizarea frecventelor radio si a canalelor TV În temeiul Art. 23 si 40 p. j), l) ale Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, Regulamentului cu privire la procedura si conditiile de eliberare a licentelor de
 • Decizii

  Cititi mai departe