Serviciul de presă

 • 27 August

  În conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 638 din 15 august 2022, termenul-limită de depunere a declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile locale noi din 16 octombrie 2022 a fost 22 august 2022, inclusiv.

 • 26 August

  Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării buletinului informativ din 13 iulie 2022, ora 19:00, difuzat de serviciul media audiovizual de televiziune „NTV Moldova”, privind respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării președintei CA, Liliana Vițu.

 • 26 August

  În ședința de astăzi, 26 septembrie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale: „KISS FM”, „RETRO FM”, „ Radio 7/ Радио 7”, „Radio 21”,  „Radio Dor 93,0 FM”, „Radio Zum 1” și „Radio Studentus”, privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Ana Gonța.

 • 26 August

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie (în anexă).

 • 25 August

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, CA anunţă concurs pentru funcţiile: 

  Șef direcție, Direcția control servicii media audiovizuale (1 funcție),

  Controlor de stat superior, Direcția control servicii media audiovizuale (2 funcții),

  Controlor de stat, Direcția control servicii media audiovizuale (4 funcții).

 • 17 August

  Consiliul Audiovizualului a aprobat, în ședința din 12 august 2022, Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027.

 • 12 August

  Consiliul Audiovizualului a examinat astăzi, 12 august 2022, petiția Asociației Patronale a Radiodifuzorilor din Moldova care invocă faptul că serviciul media audiovizual de televiziune „PEH TV”, la difuzarea filmului serial „Меч” („Spada”), nu a ținut cont de criteriile de clasificare a programelor audiovizuale prevăzute la pct. 129, 130 și 131 lit. b) din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale, aprobat prin Decizia CA nr.61/219 din 30.12.2019; art.15 alin.(1) și alin.(6) din Codul serviciilor media audiovizuale; art.5 alin.(3) lit.

 • 11 August

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  Șef direcție, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție),

  Consultant, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție),

  Specialist superior, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție).

   

 • 10 August

  În perioada de activitatea a actualei componențe a Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova, ianuarie – august 2022, 51 de petiții au fost examinate în cadrul ședințelor publice, iar la 21 de petiții instituția a răspuns solicitărilor prin scrisori.

  Astfel:

  1.   Sesizări/petiții examinate în cadrul ședințelor publice ale CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

 • 5 August

  ORDINEA DE ZI

  A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

  DIN 10 OCTOMBRIE 2022