Serviciul de presă

 • 30 Martie
  Consiliul Audiovizualului a aprobat Lista furnizorilor de servicii media audiovizuale naționali, regionali și locali.
  Conform noii liste, la categoria Furnizori de servicii media audiovizuale naționali au fost clasificate 41 de posturi de televiziune și 5 posturi de radio, față de 13 posturi de televiziune și 1 post de radio, clasificate prin Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019.
 • 30 Martie
  Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual „Bravo TV” la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3), (7) și art. 19 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Eugeniu Rîbca.
 • 30 Martie
  Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 30 martie 2022, în ședință publică.
  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat și a luat act de rezultatele monitorizării furnizorilor naționali de servicii media, în contextul reflectării subiectului refugiaților din Ucraina, urmare a autosesizării președintei Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu.
 • 24 Martie
  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Ghidul explicativ privind asigurarea informării corecte.
 • 23 Martie
  Pe perioada stării de urgență, Consiliul Audiovizualului a decis monitorizarea programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, inclusiv cele achiziționate/retransmise, ale serviciilor media audiovizuale de televiziune și radiodifuziune sonoră.
 • 23 Martie
  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Lista evenimentelor de importanță majoră, care cuprinde:
  1)   Jocurile Olimpice de Iarnă și de Vară;
  2)   Campionatul mondial de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a Republicii Moldova la acest campionat.
 • 23 Martie
  Pentru aprobarea criteriilor revizuite privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”
  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea criteriilor revizuite privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”, după cum urmează:
  Pct. (1) În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt incluse:
 • 18 Martie
  Consiliul Audiovizualului a decis la ultima ședință monitorizarea felului în care este reflectat subiectul refugiaților din Ucraina în Republica Moldova în cadrul principalelor buletine de știri difuzate în serviciile de programe ale furnizorilor naționali de servicii media.
  Monitorizarea va cuprinde 7 zile, inclusiv zilele de week-end, în contextul dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a) și b), alin. (6) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale.
 • 18 Martie
  În cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului din 17 martie 2022, vicepreședinta Aneta Gonța a făcut un apel către furnizorii de servicii media audiovizuali ca în procesul de informare a publicului despre conflictul armat din Ucraina să respecte cu strictețe legislația audiovizuală și Codul deontologic al jurnalistului, să se abțină de la un limbaj inflamator, iar informațiile trebuie să fie diverse, corecte, actuale și cuprinzătoare.
 • 17 Martie
  În ședința din 17 martie, autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării buletinului informativ din 09 martie 2022, difuzat de furnizorul de servicii media PP „Exclusiv Media” SRL în cadrul serviciului de programe al postului de televiziune „NTV Moldova”, ora 19:00, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului Orest Dabija.