Serviciul de presă

 • 29 Iulie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, a Statutului CCA, a Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie şi a avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 01/807 din 20.06.2016 şi nr. 01/908 din 08.07.2016, a anunţat, prin Decizia nr. 18/107 din 14 iulie 2016, Concursul pentru utilizarea mai multor frecvenţe radio (M.O. nr.

 • 29 Iulie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 iulie 2016, în şedinţă publică.

  În debutul şedinţei, preşedintele CCA, Dinu Ciocan, a felicitat membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi audienţa prezentă în sală cu ocazia aniversării a 22 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova (29 iulie 1994), dorind succes şi prosperitate, activitate în spiritul şi în limitele Legii Supreme a statului, a drepturilor cetăţenilor şi, în primul rând, a dreptului la libertatea de exprimare.

 • 20 Iulie

  Luînd în considerare multiplele adresări ale radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova cu referire la organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale avizate în modul prevăzut de legislaţia în vigoare de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat AGEPI să facă unele precizări în acest sens.

 • 14 Iulie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 14 iulie 2016, în şedinţă publică.