Serviciul de presă

 • 29 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 decembrie 2015, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a retras autorizaţia de retransmisie eliberată  ÎM „FOCUS-SAT” SRL, fondatoarea studioului TV „FOCUS-SAT” din mun. Chişinău.

 • 23 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 23 decembrie 2015, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, elaborat în vederea executării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 şi a modificărilor efectuate la Codul Audiovizualului privind tranziţia şi implementarea televiziunii digitale terestre, aprobat conceptual în şedinţa publică a CCA din 20 martie 2015, prin Decizia nr. 6/34.

 • 21 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfăşurat, în zilele de 17 şi 18 decembrie 2015, la Comrat şi, respectiv, Bălţi, două seminare zonale pentru radiodifuzorii locali şi distribuitorii de servicii din regiunile de nord şi sud ale Republicii Moldova.

 • 8 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 8 decembrie 2015, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Proiectul Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie  pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, elaborat în vederea executării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 şi a modificărilor efectuate la Codul Audiovizualului privind tranziţia şi implementarea televiziunii digitale terestre, aprobat conceptual în şedinţa publică a CCA din 20 martie 2015, prin Decizia nr. 6/34.

 • 3 Decembrie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 3 decembrie 2015, în şedinţă publică.