Serviciul de presă

 • 27 Martie

  CCA a demarat Concursul pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

  În temeiul art. 56 alin. 3 lit. a) din Codul Audiovizualului, la şedinţa publică a CCA din 17 martie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat, prin Decizia 5/30, Concursul pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile art. 57 din Codul Audiovizualului.

 • 23 Martie

  Întru executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, care prevede elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV privind utilizarea multiplexului şi organizarea concursurilor de eliberare a licenţelor de emisie,

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, iniţiază, începînd cu data de 23.03.2015, consultarea publică a proiectului Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat conceptual prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.12015.

 • 20 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 20 martie, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rapoartele Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Super TV”, ”Euro TV”, „Bravo”, „Ren Moldova”, ”TVC 21”, „RTR Moldova”, ”Accent TV”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „TV 7”, ”ALT TV”, „CTC Mega”, ”Jurnal TV” şi „Acasă în Moldova” la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012, întocmit de Direcţia monitorizare TV.

 • 19 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a autosesizat referitor la difuzarea de către postul de televiziune RTR Moldova, la data de 15 martie 2015, a programului Крым. Путь на Родину” („Crimeea. Drumul spre Patrie”).

  În momentul de față, materialul este analizat și va fi supus dezbaterilor în cadrul ședinței publice.

 • 19 Martie

  Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Cristina Mîţu, Nicolae Damaschin, şi şeful Direcţiei Juridice şi reglementări a CCA, Marcel Oţel, au efectuat o vizită de lucru în Slovenia, la Consiliul AKOS (Agency for Communication Networks and Services), unde au studiat cadrul de reglementare a domeniului Radio şi TV, aplicarea directivelor UE privind serviciile mass-media audiovizuale şi procesul de tranziţie la televiziunea digitală.

 • 17 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 17 martie, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a anunţat concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.

 • 16 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

 • 9 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a autosesizat referitor la difuzarea de către postul de televiziune Rossia 24, la data de 9 martie 2015, în cadrul emisiunii ”Вести недели”, a reportajului ”Меж двух огней” (”Între două focuri”).

  CCA va monitoriza respectivul reportaj, iar rezultatele monitorizării vor fi prezentate şi examinate în cadrul unei şedinţe publice a Consiliului.

 • 4 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 4 martie, în şedinţă publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale va monitoriza emisiunile informativ-analitice, cu excepţia emisiunilor autohtone, ale posturilor de televiziune „Prime”, „TV 7”, „RTR Moldova”, „Ren Moldova” şi „Rossia 24” la capitolul respectării legislaţiei audiovizuale naţionale a Republicii Moldova, pe parcursul a 7 zile fiecare.