Serviciul de presă

  • 28 Septembrie
  • 24 Septembrie
    Azi, 24 septembrie 2009, ora 12.00, în incinta Agenţiei INFOTAG, va avea loc conferinţa de presă cu tema- RESPECTAREA CODULUI AUDIOVIZUALULUI: OPORTUNITĂŢI ŞI PERSPECTIVE Consiliul Coordonator al Audiovizualului Tel. 27-75-82
  • 4 Septembrie
    SESIZARE În cadrul şedinţei publice din 2 septembrie 2009, în conformitate cu Art. 40 (1) g) al Codului audiovizualului, CCA a sesizat Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind respectarea Art. 7 al Codului audiovizualului. CCA solicită examinarea sesizării respective cu informarea ulterioară în termen de 15 zile.