Serviciul de presă

 • 26 August

  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la licența de emisie (în anexă).

 • 25 August

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, CA anunţă concurs pentru funcţiile: 

  Șef direcție, Direcția control servicii media audiovizuale (1 funcție),

  Controlor de stat superior, Direcția control servicii media audiovizuale (2 funcții),

  Controlor de stat, Direcția control servicii media audiovizuale (4 funcții).

 • 11 August

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

  Șef direcție, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție),

  Consultant, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție),

  Specialist superior, Direcția autorizare și control distribuitori (1 funcție).

   

 • 5 August

  ORDINEA DE ZI

  A ȘEDINȚEI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI

  DIN 23 SEPTEMBRIE 2022

 • 3 August

  În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, CA anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor:

  Șef direcție, Direcția licențiere furnizori (1 funcție),

  Consultant principal, Direcția licențiere furnizori (1 funcție),

  Consultant, Direcția licențiere furnizori (1 funcție), 

  Specialist superior, Direcția licențiere furnizori (1 funcție).