Serviciul de presă

  • 26 Iulie
    Consiliul Audiovizualului propune spre consultare publică proiectul noii Concepții de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră, îmbunătățită urmare a modificărilor operate în Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, precum și a mai multor solicitări parvenite din partea furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.