Serviciul de presă

  • 28 Octombrie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile şi disponibilizate cu următorii parametri prevăzuţi în caietul de sarcini:                                                                                                            

  • 5 Octombrie

    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova informează că în cadrul întrevederii dlui Lilian Darii, viceministrul MAEIE, cu Excelenţa Sa Atis Lots, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Letonia în Chişinău, a fost iniţiată o cooperare cu Centrul Baltic pentru Excelenţă în Mass-media, cu sediul la Riga (Baltic Centre for Media Excellence; http://baltic.media/), în vederea participării jurnaliştilor la traininguri pentru schimb de experienţă cu experţii baltici.<

  • 3 Octombrie

    Prin DECIZIA nr. 24/135 din 16 septembrie 2016 cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 18/107 din 14 iulie 2016, şi anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio 96,4 MHz – Edineţ, 96,6 MHz – Cantemir, 99,0 MHz –  Briceni, 71,66 MHz –  Leova şi 103,6 MHz – Soroca, (M.O. din 30 septembrie 2016),  în temeiul art. 23 şi 40 lit. j) şi l) din Codul audiovizualului nr.