Serviciul de presă

  • 24 Iunie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursurile pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV:

  • 19 Iunie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concursul pentru utilizarea frecvenţei radio  disponibilă:

  • 5 Iunie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului atenţionează că, în conformitate cu prevederile art. 6 din Decizia nr. 18/86 din 27 mai 2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 139-143 din 05.06.2015: Distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor sista retransmisia postului de televiziune „Rossia 24” pe teritoriul Republicii Moldova.