Serviciul de presă

  • 21 Aprilie

    Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin Hotărîrea nr. 3266 din 17 aprilie 2015, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.

    Astfel, fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală va depune la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pînă la 24 aprilie 2015 inclusiv, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală.

  • 16 Aprilie

    În contextul intrării în vigoare, la 14 aprilie 2015, a modificărilor operate la Codul electoral, radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova sunt obligaţi, la începutul perioadei electorale, să facă publice condiţiile în care vor oferi spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut), alte informaţii despre condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată, preţul/minut al acestora, dar şi alte servicii conexe oferite concurenţilor electorali.