Serviciul de presă

 • 27 Martie

  CCA a demarat Concursul pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

  În temeiul art. 56 alin. 3 lit. a) din Codul Audiovizualului, la şedinţa publică a CCA din 17 martie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat, prin Decizia 5/30, Concursul pentru suplinirea a două funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile art. 57 din Codul Audiovizualului.

 • 23 Martie

  Întru executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, care prevede elaborarea Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a licenţelor de emisie pentru serviciile de programe TV privind utilizarea multiplexului şi organizarea concursurilor de eliberare a licenţelor de emisie,

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, iniţiază, începînd cu data de 23.03.2015, consultarea publică a proiectului Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor, aprobat conceptual prin Decizia CCA nr. 6/34 din 20.03.12015.

 • 16 Martie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV: