Serviciul de presă

  • 24 Noiembrie

    Consiliul Coordonator al Audiovizualului propune spre dezbatere publică Proiectul de modificare a Codului de conduită al radiodifuzorilor, Decizia CCA nr. 127, din 26.12.2007, publicat la 01.02.2008 în Monitorul Oficial nr. 21-24, în vederea completării acestuia cu dispoziţii referitor la promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse a femeilor şi bărbaţilor în domeniul audiovizualului.