Serviciul de presă

 • 29 Ianuarie

  Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 29 ianuarie 2014, în ședință publică.

  Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013. Acesta va fi remis Parlamentului și va fi plasat pe pagina web a instituției.

 • 28 Ianuarie

  Întrucât la începutul anului 2014 piața serviciilor audiovizuale din RM a fost marcată de un incident alarmant și regretabil, care a generat dezbateri și comentarii publice aprinse, servind drept temei  pentru un partid de opoziție, PCRM, de a solicita convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului, acuzând încălcarea dreptului la  libertatea de exprimare, CCA, în calitatea sa de garant al interesului public și de autoritate autonomă responsabilă de reglementare a domeniului, consideră  oportun să prezinte informația necesară cu privire

 • 14 Ianuarie

  Cei doi distribuitori de servicii,  „Megapolis” și ”SUN TV”,   care au operat modificări la ofertele canalelor retransmise, au decis să revină la listele inițiale de canale.

  În urma investigațiilor cu privire la situația creată în jurul posturilor de televiziune  Jurnal TV, Accent Tv și RTR Moldova,  Consiliul Coordonator al Audiovizualului a constatat următoarele.

 • 13 Ianuarie

  În legătură cu informaţiile parvenite la CCA referitor la modificarea listelor distribuitorilor de servicii prin eliminarea sau repoziţionarea postului Jurnal TV, instituţia publică de reglementare în domeniul audiovizualului a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că va investiga situaţia creată şi a recomandat operatorilor de cablu să respecte cu stricteţe listele aprobate de CCA, să ţină cont de interesele publicului în cazul schimbărilor întreprinse şi le aminteşte că, potrivit legislaţiei, au obligaţia de a notifica consiliului intervenţiile făcute

 • 13 Ianuarie

  Jurnal TV dezinformează publicul:

 • 2 Ianuarie

  Preocupaţi de necesitatea de a dezvolta piaţa audiovizuală şi de a stimula producţia audiovizuală autohtonă, Conştienţi  de imperativul de a oferi publicului emisiuni de interes social, civic, cognitiv, educativ şi cultural.