Serviciul de presă

  • 25 Octombrie

     În cadrul şedinţei publice a Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 24 octombrie 2011 au fost examinate rezultatele controlului, efectuat în perioada 04-07 octombrie  curent, cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie şi licenţele de emisie. În rezultatul controlului a 40 de distribuitori de servicii, au fost constatate derogări de la prevederile legislaţiei în vigoare la 30 dintre aceştia.

  • 18 Octombrie

     

    În urma autosesizării, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat în cadrul şedinţei publice din 18 octombrie curent, problema sistării buletinului de ştiri „Mesager” în limba rusă de la ora 19.00 din serviciul de programe a postului public de televiziune „Moldova 1”.