Membrii consiliului

 • Tatiana Buraga
  Membru CA

  Bir.: 207 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  office@cca.md

 • Ursu-Antoci Ala
  Presedinte CA

  Bir.: 201 ;
  tel.: 022 277 470 ;

  email:
  office@cca.md

 • Lidia Viziru
  Membru CA

  Bir.: 209 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  lidia.viziru@gmail.com

 • Iulian Roșca
  Membru CA

  Bir.: 206 ;
  tel.: 022 222 470 ;

  email:
  office@cca.md

 • Larisa Manole
  Membru CA

  Bir.: 210 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  manole12@gmail.com

 • Corneliu Mihalache
  Membru CA

  Bir.: 211 ;
  tel.: 022 277 465 ;

  email:
  office@cca.md

 • Artur Cozma
  Membru CA

  Bir.: 204 ;
  tel.: 022 277 425 ;

  email:
  a.cozma@cca.md

 • Dragoş Vicol
  Membru CA

  Bir.: 210 ;
  tel.: 022 277 551 ;

  email:
  office@cca.md

 • Ion Robu
  Membru CA

  Bir.: 208 ;
  tel.: 022 277 553 ;

  email:
  office@cca.md

Membrii Consiliului Audiovizualului sînt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus.

Consiliul Audiovizualului este constituit din 9 membri, care trebuie să fie integri și să dețină experiență profesională în domeniul audiovizualului, al comunicării și jurnalismului, al dreptului, al cinematografiei, al culturii, al științei și cercetării, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al publicității, precum și în activitatea academică. La constituirea Consiliului Audiovizualului se respectă principiul egalității de gen.

Consiliul Audiovizualului este format din:

a) 2 membri propuși de Parlament;

b) un membru propus de Președintele Republicii Moldova;

c) un membru propus de Guvern;

d) 5 membri propuși de organizațiile societății civile, selectați prin concurs public.

Durata mandatului membrilor Consiliului  Audiovizualului este de 6 ani. 

Pe durata mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului sînt inamovibili, cu excepţia perioadei rezervate pentru renunţarea la incompatibilităţile specificate în prezentul cod.

O persoană nu poate deţine consecutiv două mandate de membru al Consiliului Audiovizualului.

Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului poate interveni în caz de:

 • demisie;

 • expirare a termenului de deţinere a funcţiei;

 • condamnare prin hotărîre judecătorească definitivă;

 • pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;

 • incapacitate mentală sau fizică;

 • atingere a vîrstei legale de pensionare.

Membrii Consiliului Audiovizualului sînt asimilaţi calităţii de funcţionar public.

După aprobare de către Parlament, membrii Consiliului Audiovizualului depun în şedinţa în plen a Parlamentului următorul jurămînt:

"Jur să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conştiinţă şi fără părtinire atribuţiile ce-mi revin potrivit funcţiei, să nu fac declaraţii politice pe parcursul validităţii mandatului."