Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de consultant superior, Direcția monitorizare radio, este desemnată

Eftodi Tatiana


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția juridică și reglementări, este desemnată

Onea Maria


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Auditor intern superior, Serviciul audit intern, este desemnată:

Ursu Mariana


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția licențiere și autorizare este desemnată:

Rusu Ecaterina


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist, Serviciul resurse umane, este desemnată: 

Ursu Mariana


Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă, este desemnată:

Corolețchi Ludmila