Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de Consultant superior, Direcția monitorizare radio:

1. Eftodi Tatiana

Proba scrisă va avea loc la data de 22 august 2020, ora 1400, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal, Direcția juridică și reglementări:

1. Onea Maria

2. Oprea Nadejda

Proba scrisă va avea loc la data de 7 august 2020, ora 1600, et.2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Auditor intern superior, Serviciul audit intern:

1. Ursu Mariana

Proba scrisă va avea loc la data de 22 iulie 2020, ora 1100, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Direcția licențiere și autorizare:

1. Stoian Elena

2. Rusu Ecaterina

3. Doroșenco Mariana

Proba scrisă va avea loc la data de 13 iunie 2020, ora 900, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr. 46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist, Serviciul resurse umane:

1. Ursu Mariana

2. Gonța Steliana

Proba scrisă va avea loc la data de 13 martie 2020, ora 1500, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr.46


Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă:

1Corolețchi Ludmila

Proba scrisă va avea loc la data de 05 martie 2020, ora 1500, et. 2, sala de ședință, str. V. Pârcălab, nr.46