ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
 
Data limită de depunere a Dosarelor – 03 octombrie 2020
 
ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:
Specialist, Direcția monitorizare radio (1 funcție)
Consultant superior, Direcția monitorizare radio  (1 funcție, temporar vacantă)
Consultant, Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă (1 funcție)
 
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
 
Data limită de depunere a Dosarelor – 19 august 2020
 
ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:
 
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor – 31 iulie 2020
 
 
ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante:
 
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor – 17 iulie 2020
 
ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunţă  concursul pentru ocuparea
funcţiei publice vacante 
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante:
 
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
 
Data limită de depunere a Dosarelor - 02 iunie 2020
 
 
ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: Specialist, Serviciul resurse umane (perioadă determinată)
Date de contact:
Telefon: 022-24-39-09, e-mail: resurseumane.cca@gmail.com
Persoana responsabilă – Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46
Data limită de depunere a Dosarelor - 06 martie  2020
 
 
ANUNȚ!
Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante: auditor intern superior, Serviciul audit intern (1 funcție)
Date de contact:
Telefon: (022)24-39-09
Persoana responsabilă:  Diana Doroș, Șef Serviciul Resurse Umane
Adresa poştală:
MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;
Data limită de depunere a Dosarelor – 03 martie 2020