Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat conceptual, în cadrul ședinței din 18 decembrie 2018, prin Decizia 34/204, proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (Anexele nr. 1 și 2).

În conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 Cu privire la actele normative și art. 9 și 11 din Legea nr. 239 din 13.11.2008 Privind transparența în procesul decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supune consultărilor publice proiectul Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale.

Propunerile și recomandările pentru definitivarea proiectului Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale vor fi prezentate pe suport de hârtie în adresa CCA (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46) sau în variantă electronică (office@cca.md) până la data de 18 ianuarie 2019.

Metodologia de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale poate fi consultată aici.